Avkastning / Andelsvärde

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året
2017 7,4  1,5  3,5 2,9 3,4 2,3 0,7  1,0 25,1
2016 -4,5 -0,9 1,3 -0,7 0,7 -0,8 7,2 3,3 2,6 1,6 3,8 5,4   20,0
2015 3,5 5,9 -0,5 2,9 0,4 -4,5 3,2 -1,5 -0,4 2,3 6,0 0,2  18,0
2014 0,0 2,1 0,0 -1,1 4,1 -2,7 -3,4 1,2 -0,8 1,1 1,5 3,3    5,2
2013 3,1 3,8 0,7 -2,5 2,4 -0,9 4,1 2,0 2,2 1,7 4,2 2,2  25,4
2012 5,3 3,8 -0,9 1,4 -2,4 -0,9 0,4 -0,2 2,9 -0,9 0,5 4,5  14,4
2011 -1,0 -3,6 1,9 5,1 -2,4 -2,3 -3,7 -1,0 -9,4 0,1 0,5 -0,2 -15,5
2010 0,1 -0,5 5,0 2,1 -9,3 -1,4 4,2 -3,0 6,6 -1,8 1,9 6,1   9,1

 

Talen i tabellen avser procent. Fonden startade den 1 januari 2010.

Avkastning efter fast och rörlig avgift men före andelsägarnas skatter. Under 2012 har privatpersoner erlagt skatt på utdelning ur fonden.

Andelsvärdet per sista augusti uppgår till 230,372486  och antalet andelar uppgår till 587 858  st. Fondvärdet uppgår till 135miljoner kr.

Standardavvikelsen uppgår till 6,3 procent för de senaste 12 månaderna och value at risk uppgick sista juli till 0,7 procent.

Sharpekvoten uppgår till 6,5 för de senaste 12 månaderna och 1,2 sedan start.