Denna månad tittar vi på Elanders. Under analys finns fler bolag att titta på.

 

Calgus är en svensk analysdriven specialfond som investerar på svenska börsen.

Calgus står under Finansinspektionens tillsyn och beviljades tillstånd den 14 maj 2009 samt AIFM tillstånd den 30 mars 2015.

Viktig riskinformation

Morningstar