Utsikter för 2018

Okategoriserade, 5 mars, 2018

Kära Investerare,

Calgus hade ytterligare ett fantastiskt år och steg med 24,5 procent, vilket var mycket bättre än stockholmsbörsen som steg med 9,6 procent inklusive utdelningar. Extra glädjande då det var tredje året i rad vi var upp runt 20 procent. Största bidragen kom från Hexatronic och G5 Entertainment.

Vad sa vi om 2017?

Baserat på en förbättrad konjunktur, ökade vinster samt fortsatta flöden till aktiemarknaden väntade vi oss en svagt uppåtriktad börs. Årets överraskningar var den låga räntan och den starka konjunkturen. Riksbanken fortsatte med sin minusränta och tillväxten i EU- området ser ut att landa på 2,4 procent, mot väntade 1,5 vid årets början, vilket är en kraftig uppjustering. Sammantaget blev 2017 det år då det äntligen började att ta fart i Europa och det ser även starkt ut framöver.

Vi lyfte fram tre aktier som vår analys gav goda chanser att utvecklas väl och sammantaget steg de tre 35 procent. De tre var Nederman +22, Scandic Hotels 33+ och Sportamore +50.

2018 – fortsatt stark världskonjunktur – Sverige toppar ut

Den internationella konjunkturen väntas vara fortsatt stark och investeringarna bedöms vara en viktig tillväxtmotor. I stort sett alla länder visar tillväxt och även Brasilien och Ryssland samt andra råvaruberoende ekonomier har slagit om från minus till plus. Intressant är att Finland nu är Sveriges tredje största exportmarknad, vilket kan ha ett samband med dess stora handel med Ryssland.

I Sverige drivs tillväxten av exporten och av maskininvesteringar, medan tillväxten blir nära noll på bostadsinvesteringarna. Samtidigt bromsas det offentligas behov av lokaler då flyktingmottagandet minskar och dessutom avslutas flera stora sjukhusrenoveringar. Konjunkturinstitutet väntar sig att BNP faller ifrån 2,9 procent 2018 till 2 procent för 2019, vilket i och för sig är en fortsatt god utveckling.

 

 

Vinsterna väntas öka med 9 procent

För 2018 väntas vinstökningar på 9 procent vilket ger ett pe tal på 19 och utdelningarna väntas hamna på 3,9 procent. Den starka konjunkturen kommer att leda till högre vinster i svensk industri, vilket underbygger kurserna. Vi ser dock ingen uppsida i de stora exportbolagen från dessa nivåer.

Räntorna kan överraska på uppsidan

Får vi välja den största överraskningen efter finanskrisen, så är det att räntorna har varit så låga så länge. Experterna hänvisar till globalt sparandeöverskott, demografi och höjd produktivitet via internetbaserade tjänster. Sedan har vi den kraftiga stimulansen från centralbankerna i form av minusräntor och obligationsköp. Det verkar nu som vi ser början till slutet på den ena av dessa räntepressande företeelser. Både i Europa och i USA har man inlett, om än mycket försiktigt, återtåget från den extrema lågräntepolitiken. Minskade obligationsköp och försiktiga räntehöjningar har inletts. Kvar finns de marknadsbaserade krafter som tros ta ner räntorna.

Risk i avvecklingen av stimulanser

På Calgus ser vi en risk för att avvecklingen av centralbankernas köp av obligationer skulle kunna få negativa konsekvenser för räntor och börs. Vi tror att mycket av den likviditet som tryckts ut av centralbankerna har flödat vidare in i tillgångar som är både riskabla, volatila och illikvida. När detta nu rullas åt andra hållet skulle det förvåna om inte en viss oro blir följden. Å andra sidan kan marknaden ha lärt sig av det så kallade Taper Tantrum, som är benämningen på den marknadsoro som följde Ben Bernankes presskonferens den 19 juni 2013, där han meddelade att FED skall dra ner på obligationsköpen. I nuläget pågår en löpande minskning av de månadsvisa köpen.

Fortsatta flöden till börsen

Vi har tidigare skrivit om hur svårt det är att få avkastning när räntorna är negativa. Tänk en Agda Andersson Minnesfond För Ungmöar från Varala Socken, deras femåriga obligationer köpta 2012 med en årlig ränta på 3 procent har förfallit och skall nu placeras igen. Att köpa en ny obligation ger idag minusränta, och då blir naturligtvis en bred aktieportfölj attraktiv, vilket talar för fortsatta flöden till börsen.

Vilket betyder

Stark konjunktur och stabila vinster talar för börsen. I andra vågskålen har vi värderingen som ser ansträngd ut, samt risken för en tvärare vändning uppåt i räntorna än vad marknaden väntar sig. Som tidigare år lägger vi ihop de olika delarna i utsikterna ovan och sätter plus, minus och noll på våra viktiga variabler. I år får vi tre plus en nolla och ett minus. Vi översätter det till svagt upp, säg noll till 5 procent. Risken på nedsidan känns större än vanligt, då räntorna kan överraska negativt.

Vår plus och minustabell

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Konjunktur + + + + + + +
Vinster + + 0 0 + 0
Räntor 0 0 + 0 + +
Flöden + + + 0 + + +
Värdering
Vår bedömning Svagt Svagt upp Öför/lätt Upp Upp Upp Upp Upp
upp ner
Utfall börs 10 9 10 16 28 14 -15
Calgus 24 20 18 5 25 14 -15

 

 

Portföljen

Likt förra året lyfter vi fram tre aktier vi hoppas på och i år är det gymkedjan Actic 41 kr, samt industriföretagen Cavotec 26 kr och Nederman 260 kr. Söker ni på Calgus på Youtube, på så hittar ni våra snabbanalyser där.