Avkastning / Andelsvärde

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året
2018 2,4  –  –  –  –  –  –  – 2,4
2017 7,4  1,5  3,5 2,9 3,4 2,3 0,7  1,0  0,1  -0,94  -1,9  2,3 24,5
2016 -4,5 -0,9 1,3 -0,7 0,7 -0,8 7,2 3,3 2,6 1,6 3,8 5,4   20,0
2015 3,5 5,9 -0,5 2,9 0,4 -4,5 3,2 -1,5 -0,4 2,3 6,0 0,2  18,0
2014 0,0 2,1 0,0 -1,1 4,1 -2,7 -3,4 1,2 -0,8 1,1 1,5 3,3    5,2
2013 3,1 3,8 0,7 -2,5 2,4 -0,9 4,1 2,0 2,2 1,7 4,2 2,2  25,4
2012 5,3 3,8 -0,9 1,4 -2,4 -0,9 0,4 -0,2 2,9 -0,9 0,5 4,5  14,4
2011 -1,0 -3,6 1,9 5,1 -2,4 -2,3 -3,7 -1,0 -9,4 0,1 0,5 -0,2 -15,5
2010 0,1 -0,5 5,0 2,1 -9,3 -1,4 4,2 -3,0 6,6 -1,8 1,9 6,1   9,1

 

Talen i tabellen avser procent. Fonden startade den 1 januari 2010.

Avkastning efter fast och rörlig avgift men före andelsägarnas skatter. Under 2012 har privatpersoner erlagt skatt på utdelning ur fonden.

Andelsvärdet per sista januari uppgår till 233,47  och antalet andelar uppgår till 667 213 st. Fondvärdet uppgår till 140 miljoner kr.

Standardavvikelsen uppgår till 5,8 procent för de senaste 12 månaderna och value at risk uppgick sista januari  till 0,63 procent.

Sharpekvoten uppgår till 3 för de senaste 12 månaderna och 1,2 sedan start 1 januari 2010.