Avkastning / Andelsvärde

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året
2020 -0,64 -5,4 -16,7 5,8 1,7 6,3 6,7 5,6         0,9
2019   4,3   0,6    1,0 6,2  -3,6  4,4  2,2 -4,7  4,0   2,7   4,2 1,72  25,0
2018   2,4  -0,5   -2,9 4,1   5,1 -3,6  2,0  -1,1  1,7  -6,2  -3,0  -5,7 -8,0
2017   7,4   1,5    3,5 2,9   3,4 2,3  0,7  1,0  0,1  -0,9  -1,9  2,3 24,5
2016 -4,5 -0,9  1,3 -0,7  0,7 -0,8 7,2 3,3 2,6 1,6 3,8 5,4 20,0
2015   3,5  5,9   -0,5 2,9   0,4 -4,5  3,2 -1,5 -0,4 2,3 6,0 0,2  18,0
2014   0,0  2,1  0,0 -1,1  4,1 -2,7 -3,4 1,2 -0,8 1,1 1,5 3,3    5,2
2013   3,1  3,8    0,7 -2,5   2,4 -0,9  4,1 2,0  2,2 1,7   4,2   2,2  25,4
2012   5,3  3,8   -0,9 1,4  -2,4 -0,9  0,4 -0,2  2,9 -0,9   0,5   4,5  14,4
2011  -1,0 -3,6    1,9 5,1  -2,4 -2,3 -3,7 -1,0 -9,4 0,1   0,5  -0,2 -15,5
2010 0,1 -0,5 5,0 2,1 -9,3 -1,4 4,2 -3,0 6,6 -1,8 1,9 6,1   9,1

Talen i tabellen avser procent efter avgifter. Fonden startade den 1 januari 2010.

Avkastning efter fast och rörlig avgift men före andelsägarnas eventuella skatter.

Andelsvärdet per sista augusti 2020 uppgår till 263 och antalet andelar uppgår till 644 092 st. Fondvärdet uppgår till 169  miljoner kr.

Standardavvikelsen uppgår till 22 procent för de senaste 12 månaderna och value at risk uppgick sista augusti till 2,7 procent.

Sharpekvoten uppgår till 0,8 sedan start 1 januari 2010.

Från starten 2010 är årsavkastningen 10,3 procent per år

Under 2012 har privatpersoner erlagt skatt på utdelning ur fonden. Numera beskattas andelsägarna direkt på värdet av sina andelar.