Februari

Okategoriserade, 1 februari, 2017

 

Kära Investerare,

Calgus hade ett fantastiskt 2016 och steg med 20 procent viket var mycket bättre än stockholmsbörsen som steg med 9,6 procent inklusive utdelningar. Extra glädjande då vi var upp 18 procent 2015. Största bidragen kom från Hexatronic och G5 Entertainment.

Vad sa vi om 2016?

Baserat på en stärkt krona och en svagare konjunktur väntade vi oss en svag börs under förra året. I princip var det riktigt fram till november då den internationella konjunkturen började att se bättre ut, vilket gav skjuts år industriaktierna. Vidare så återhämtade sig oljepriset och övriga råvarupriser vilket har lett till positivare tongångar överlag.

I november kom börsen på plus efter att ha varit nere på minus 14 procent efter Brexit-omröstningen vid midsommar. Förra året lyfte vi fram fyra aktier vi trodde på. Med G5 Entertainment som draglok, som gick från 37 kr till 151 kr, gav de tillsammans en avkastning på osannolika 83 procent. De andra aktierna var Scandic + 33 procent, Transcom +7 procent och HM – 5 procent.

2017 – bättre konjunkturutsikter

Den internationella konjunkturen väntas bli starkare. Dels har budgetarna i OECD slagit om från åtstramning till stimulans, dels väntas underhålls- och nyinvesteringarna öka efter många år på låga nivåer. Konjunkturinstitutet räknar med att BNP i EU ökar med 1,5 procent, ungefär som förra året, samt att BNP för världen ökar med 3,5 procent, upp från 3,2 förra året. Samma prognos har de i och för sig haft de senaste fem åren men den har fått skrivas ner. Återstår att se om det blir bättre denna gång.

Vinsterna väntas öka med 9 procent

För 2017 väntas vinstökningar på 9 procent vilket ger ett pe tal på 17 till 18 och att utdelningarna ligger på 3,5 procent. Inte billigt, snarare på den dyra sidan. Men om vi befinner oss i början på en bättre global tillväxt som håller i sig några år, så kan dagens nivåer vara motiverade. Vad talar för det, ja, mest att de senaste årens tillväxt har varit lägre än väntat och att lageravecklingar och andra excesser från finanskrisen nu är borta. Det är dags för ökade investeringar för att få upp produktiviteten vilket borde leda till högre vinster i svensk industri.

Räntor finns dom? – Ja och de är på väg upp

Vi trodde att minusräntorna skulle bli en parantes, men Riksbanken satsar stenhårt på att få upp inflationen via låga räntor och svag krona. Däremot lyssnade vi före jul på vice riksbankschefen Cecilia Skingsley, som föreföll understryka att inflationsförväntningarna är mycket viktiga för riksbankens räntepolitik, viktigare än själva inflationen. Då Calgus noterar at förväntningarna nu ligger på 2 procent och 2 procent är riksbankens må,l så skulle man här kunna se början på slutet på minusräntan, alltså att riksbanken lämnar sin minusränta snabbare och tidigare än väntat. Börsmässigt vore det en överraskning om riksbanken inleder sitt återtåg från minusräntan redan under första halvåret i år. Bra för banker, dåligt för fastigheter.

Fortsatta flöden till börsen

Vi har tidigare skrivit om hur svårt det är att få avkastning när räntorna är negativa. Tänk en Agda Andersson Minnesfond För Ungmöar från Varala Socken, deras femåriga obligationer köpta 2012 med en årlig ränta på 3 procent har nu förfallit och skall nu placeras igen. Att köpa en ny obligation ger nu minusränta, och då blir naturligtvis en bred aktieportfölj attraktiv, vilket talar för fortsatta flöden till börsen.

Börsutvecklingen 2017

Som tidigare år lägger vi ihop de olika delarna i utsikterna ovan och sätter plus, minus och noll våra viktiga variabler. I år får vi tre plus och två minus. Vi översätter det till svagt upp.

Vår plus och minustabell

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
                 
Konjunktur   + + + + + +
                 
Vinster   + 0 0 + 0
                 
Räntor   0 + 0 + +
                 
Flöden   + + 0 + + +
                 
Värdering              
                 
Vårbedömning   Svagt Upp Oför./Ner Upp Upp Upp Upp Upp
                 
Utfall börs     9 10 16 28 14 -15

 

Portföljen

Vi har ökat i Xano och Sportamore samt minskat i Hexatronic. Vidare har vi sålt HM, Ericsson och Transcom. Transcom fick ett bud på sig med 35% överkurs. Vi har 65 procent i aktier och har kvar vår övervikt i småbolag med försäljning i Sverige, men börjar nu titta på större bolag som säljer utanför i Sverige. Vi tror att småbolagen kanske har det bästa bakom sig och att det nu är bättre att ha de större bolagen. Starkare internationell konjunktur borde vara bra för dem samtidigt som vi ser lite svagare tillväxt hemmavid. Som vi skrivit ovan så ser dock värderingen lite ansträngd ut.

 

Likt förra året lyfter vi fram tre aktier vi hoppas på och i år är det Nederman 205 kr, Scandic Hotels 78 kr och internethandelsföretaget Sportamore 88 kr. Sportamore har högre risk än de andra två.

 

Aktie & Kurs Andel Anledning
G5 Entertainment 176 12% Utvecklar spelappar för kvinnor över 35 är. Kan bli en raket – och det blev det.
Banker 10%  Kraftig underperformance och räntor som bottnat ger upptick i kurserna.
Hexatronic  40 7% Gör fiberkabel för het marknad. RK 40
Scandic Hotels  78  7%  Nordens största hotelloperatör. RK 85
Nederman 209 6% Om 9 år är detta ett nytt Hexagon RK 240
XANO 245 6% Småländsk finverkstad. Levererar år efter år. RK 250
Sportamore 88 4% Svensk sporthandel med fokus kläder, skor och utrustning. Spännande RK 95
Wise Group 71 4% Snabbväxande konsulter med stockholmsfokus. Delar ut 5,5 % RK 66
SAAB B 357 3% Pendeln har svängt dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst. RK 400
Kinnevik 226 3% Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 270
Cavotec 21 2% Säljer till hamnar och flygplatser. Okänt men fina produkter. Omstart. RK 30
Railcare Group 126 1% Okänd nischspelare inom svenskt järnvägsunderhåll. Infrastrukturvinnare. RK 125
Övrigt  1%
Aktier långa 66%
Aktier korta 0%
Bruttoexponering 66%
Nettoexponering 66%
Likviditet 34%
Summa 100%