Hållbarhetsarbete

Det bedrivs inte något aktivt hållbarhetsarbete i fonden. Däremot beaktas hållbarhetsaspekter i förvaltningen i så måtto att förvaltarna kan undvika att investera i tillgångar där de upplever bristande hållbarhetsaspekter, om förvaltarna finner det påkallat.