KÖP & SÄLJ

För köp vänligen fyll i anmälningssedlarna:

Är du privatinvesterare kan du fylla i anmälningssedlarna online här:

Anmälningssedel

Följdinvestering (denna blankett används när du redan har investerat i Calgus tidigare)

 

Är du en juridisk person (företag, stiftelser etc) eller vill skicka in anmälan per post finns den här:

Anmälningssedel (PDF)

Anmälan följdinvestering (PDF)

 

Vid försäljning vänligen fyll i inlösningssedeln:

Är du privatinvesterare kan du begära inlösen online här:

Inlösen

 

Är du en juridisk person (företag, stiftelser etc) eller vill skicka in inlösen per post finns den här:

Inlösen (PDF)

 

Du kan köpa andelar i Calgus med skatteförmånligt ISK genom följande bank och institut, via Nasdaq Nordic Fundmarket :

Erik Penser Bankaktiebolag

 

Vi är tyvärr inte med på storbankernas listor eller plattformar. Men det går också att sätta in direkt i fonden från ditt konto.

Ring oss om Du har några frågor.  Tel 08 662 39 79