KÖP & SÄLJ

För köp vänligen fyll i anmälningssedlarna:

Anmälningssedel

Anmälan följdinvestering

 

Vid försäljning vänligen fyll i inlösningssedeln:

Inlösen

 

Du kan köpa andelar i Calgus med skatteförmånligt ISK genom följande bank och institut, via Nasdaq Nordic Fundmarket :

Erik Penser Bankaktiebolag

 

Vi är tyvärr inte med på storbankernas listor eller plattformar. Men det går också att sätta in direkt i fonden från ditt konto.

Ring oss om Du har några frågor.  Tel 08 662 39 79