Månadsbrev

45-an skapar oro

5 juli, 2018

Kära Investerare,

Calgus tappade 3,6 procent i juni, då våra stora innehav Nederman, Xano och Cavotec alla tappade runt 10 procent. Glädjande nog är vi, trots tappet, upp 4,4 procent för året och är därmed något bättre än börsen, som är upp 4 procent.

Utspel om tullar stör börserna

Månaden har kännetecknats av oro för tilltagande risker för ett framtida handelskrig. Ena dagen twittrar den 45:e amerikanske presidenten om nya tullar, nästa dag att ev. tullar skall bort. Man skulle kunna rycka på axlarna åt detta, men tullar höjer kostnaderna i produktionen och sänker därmed vinsten. Då främst Kina har varit målet har Asiatiska börser tagit mest stryk. Men även våra stora internationella bolag kommer att påverkas då de har produktion och inköp i flera världsdelar. Vad som blir effekterna, är svårt att förutse, vilket bidrager till osäkerheten hos investerarna.

Hur länge?

Presidentens stöd har ökat senaste tiden och hans väljare gillar hans hållning mot Kina och EU. Enligt vissa bedömare som vi följer så kommer presidentens utspel pågå tills de amerikanska mellanvalen är överstökade i november. Vi lutar dock åt att det mesta är inräknat i kurserna, då stämningen är väldigt negativ på börsen. 

Portföljen

Vi har sålt ner Nederman från 14 procent till 11 procent samt minskat i Xano. Vi har halverat NCC som gått igenom sin stopp. Vi kan ha varit för tidiga i den investeringen. Utländska investerare har börjat blanka aggressivt i aktien. Klicka här för vår snabbanalys på NCC.

https://youtu.be/6Pq2G9K_YyA

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 100 11% Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 102
Cavotec 23,6 8% Säljer till hamnar och flygplatser. Okänt men fina produkter. RK 34
XANO 243 8% Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 240
Actic 43 7% Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Midsona 70 6% Ekologisk mat med tillväxt och förbättringspotential. RK 78
SAAB B 372 3% Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
NCC 149 3% Ny VD samt ny chef för anläggningar. Litet marginallyft får fart på kursen. RK 170
Kinnevik 307 3% Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 270
Atlas Copco 235 2% Världsklass – nästan skuldfritt. RK 275
Astra 630 2% Mot ökad försäljning för första gången på många år. RK 700
Ratos 30 2% Borde inte kunna bli sämre? Risken i Aibel borta med högre oljepris. RK 34
Epiroc 82 1% Gruvutrustning från Atlas. Kursen på 82 kr indikerar en långsiktig marginal på 18%. Är det möjligt?
Övrigt 1%
Aktier långa 57%
Aktier korta 0%
Bruttoexponering 57%
Nettoexponering 57%
Likviditet 43%
Standardavv. 12 mån 8,8%
Sharpkvot sedan start 1,1

 

Juni stark månad för Calgus

12 juni, 2018

Kära Investerare,

Maj blev mycket bra för Calgus, som steg med fem procent då börsen var oförändrad. På året är vi därmed upp dryga 8 procent att jämföra med börsen som är upp knappa fyra procent. Portföljen steg främst tack vare Nederman och Xano, två av våra trotjänare som steg ordentligt under månaden.

NCC – förutsättningar för bättre vinster 

NCC har haft det motigt på flera plan, stora nedskrivningar, fallande börskurs och sedan byte av VD. Vi tycker dock att det nu borde kunna bli bättre. Vad får oss att tro att det kan hända? Jo, dels är utbudet av stora väg- och tunnelbyggen större än någonsin och det för många år framöver, dels har man en ny duktig VD, som lyckats väl med Sweco. Nye VD:n har dessutom ett långt förflutet hos NCC innan har var på Sweco och kan således bolaget väl. Vidare har man en ny chef på anläggningssidan, som enligt källor i branschen är en riktig toppkraft. Dessutom är konjunkturen stark även om bostadsbyggandet bromsar in, och häri ligger naturligtvis en risk. Men vi bedömer dock att marknaden prisat in fallande byggvolymer i kursen.

De har ett marginalmål om fyra procent, vilket är väl tufft över tid, historien visar att det är svårt att nå dit. Om vi istället räknar med 3,5 procent, så blir vinsten ca 15 kr och vår riktkurs 200 kr att jämföra med dagens kurser runt 160 kr. Bolaget är i princip skuldfritt och utdelningen var åtta kronor i våras. Även om det senaste året inte var bra så har vi stort förtroende för Nordstjernan som ägare och Tomas Billing som ordförande. Med reservation för att det kan vara för tidigt så känner vi oss ändå redo för ett köp.     

Portföljen 

Vi har sålt i Nederman och Xano samt ökat i Midsona och Cavotec. Vi har helt lämnat Hexatronic efter en fantastisk resa som varat i fyra år. Actic kom med rapport som visar att det går långsamt men åt rätt håll. Som nämndes i inledningen, så var Xano och Nederman månadens vinnare med 20 resp. 17 procent. Extra roligt är det att fler verkar ha fått upp ögonen för Nederman då volymerna på börshandeln i aktien varit klart bättre senaste veckorna.

 

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 106 14% Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 102
XANO 276 10% Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 206
Cavotec 26,5 9% Säljer till hamnar och flygplatser. Okänt men fina produkter. RK 34
Actic 42 6% Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Atlas Copco 350 6% Världsklass – nästan skuldfritt. RK 400
Midsona 67 6% Ekologisk mat med tillväxt och förbättringspotential. RK 68
SAAB B 364 5% Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
NCC 162 5% Ny VD samt ny chef för anläggningar. Liten förbättring räcker för att höja kursen. RK 200
Astra 648 4% Mot ökad försäljning för första gången på många år. RK 575
Kinnevik 307 3% Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 270
Ratos 29 2% Borde inte kunna bli sämre? Risken i Aibel borta med högre oljepris. RK 34
Övrigt 1%
Aktier långa 71%
Aktier korta 0%
Bruttoexponering 71%
Nettoexponering 71%
Likviditet 29%
Standardavv. 12 mån 7,0%
Sharpkvot sedan start 1,1

Plus fyra procent – månadsbrev maj 2018

15 maj, 2018

Kära Investerare,

Under April månad steg både Calgus och börsen dryga fyra procent, vilket gör att Calgus är upp tre procent för i år. Både Ericsson och Hennes & Mauritz steg ordentligt under månaden. HM med 20 procent och Ericsson med nästan 30 procent. Ericsson kom med en bra rapport, men i HM:s fall är uppgången mycket intressant, då den senaste rapporten var urdålig och trots det stiger aktien. Rörelsen är så pass stor så att det finns anledning att fråga sig om marknaden inte har sniffat upp en vändning till det bättre i försäljningsutvecklingen.

Nederman på rätt väg

Vårt största innehav rapporterade starkt och med en klar marginalförbättring. Vi väntar oss mer av den varan framöver då den internationella konjunkturen nu väntas gå in en investeringsdriven fas, vilket gynnar Nederman. Man har även gjort förvärv under senare tid som breddar utbudet till mer avancerad utrustning. Här är marginalerna högre än på nuvarande utbud. Vi hoppas på en vinst om 20 kr per aktie och tycker den bör handlas runt 300 kr. Kommer Amerika igång med lite större ordar så finns ännu mer att hämta i kursen.

Nederman är vårt äldsta innehav köpt 17 december 2010 för 96 kr. Årsavkastning inklusive utdelning uppgår till 18 procent, vilket är med beröm godkänt. Index ligger på ca 12 under samma tid.                     

Cavotec – vändningen kommer

Under månaden har vi besökt Cavotec och träffat hela management såväl som avgående och tillträdande styrelseordförande. Som vi tidigare sagt så borde det gå att få ordning på bolaget. Vad vi förstår så är man mycket duktiga säljare men har inte samma kunnighet på produktionen och inköpen. Här tar ny nya VD ordentliga grepp som borde bära frukt. Lyckas han, är en vinst på 2,50 per aktie inom räckhåll och då skall akten norr om 30 kr, att jämföra med dagens kurs på 24.

Kina bromsar in ? –  Miljö Korruption Skuldsättning  

Trots fina rapporter vill verkstadsbolagen inte lyfta och det är omöjligt att veta vad det kan bero på. Vi har dock lyssnat på en dragning om Kina där man varnar för klart inbromsande tillväxt. Tre huvudteman nämns, antikorruption, höjda miljökrav och minskad skuldsättning. Från våra resor i Kina kan vi i alla fall bekräfta de två första. Dels har hotellen mindre representation, då lokala partiföreträdare har slutat ha stora fester på lyxhotellen, dels säljs det förre lyxklockor. Vad gäller miljön är det ett viktigt tema för partiet och vi såg i höstas klara förseningar på lackade trävaror till följd av hårdare krav på utsläpp från målerierna. Dessutom pekar flera indikatorer på nolltillväxt, som t.ex byggnadsmaterial, fönsterglas och bilförsäljning. Sammantaget kan detta vara något som marknaden börjar ta till sig och som kanske skulle kunna vara en delförklaring till den avvaktande hållning till industriaktier.

Portföljen

Green Landscaping – månadsbrev april 2018

9 april, 2018

Kära Investerare,

Mars blev ännu en orolig börsmånad där amerikanska utspel om tullar störde marknaden samtidigt som de stora amerikanska teknikaktierna tappade kraftigt. Stockholmsbörsen tappade 1,3 procent och Calgus 2,9 procent. För året är vi ner 1,0 procent och stockholmsbörsen är ner 0,5 procent.

Green Landscaping – ett bolag att följa framöver 

Under månaden har vi lyssnat på ett nytt börsbolag som heter Green Landscaping, som sysslar med parkskötsel, sommar som vinter, samt viss anläggningsverksamhet. Kunderna är kommuner och man är koncenterarad till de största städerna i Sverige. Försäljningen ligger strax ovan miljarden och efterfrågan styrs i slutändan av allmänhetens krav på snygga och fräscha parker. Vi tycker att det är en bra nisch, men vill gärna se längre historik och få en bättre känsla för hur kommunerna agerar, framförallt vid fallande skatteintäkter. VD gör ett bra intryck och har köpt rejält med aktier i bolaget, vilket är positivt. På 20 kronor och en väntad vinst på 1,70 per aktie för 2018 blir pe talet 12, vilket kan var lite i underkant. Man skall enligt VD vara skuldfria vid årsskiftet och binder lite kapital, vilket gör att utdelningen nästa vår bör hamna på 60 öre eller en direktavkastning på 3 procent. Vi tar upp bolaget till bevakning. 

Portföljen 

Vi har minskat i SE banken som tyvärr tappade under månaden. Vår korta position i Clas Ohlson gav bra avkastning då de kom med svaga siffor och aktien föll under månaden med 13 procent. Hexatronic tappade 17 procent till följd av lägre utbyggnadstakt i svenska fibernätet. En stor installatör, IP – Only, ligger efter med utbyggnaden och skall nu göra klart det man påbörjat innan man sätter igång nya projekt. Övriga negativa bidrag kom från Evolution Gaming och Xano som rekylerade efter en kraftig uppgång i februari.

 

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 237 11 % Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 292
XANO 212 10 % Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 206
Cavotec 21 7 % Säljer till hamnar och flygplatser. Ny VD skall vända bolaget. RK 30
Actic 39 7% Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
SAAB B 369 5% Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
Astra Zeneca 554 4% Mot ökad försäljning för första gången på många år. RK 575
Midsona 57 4% Ekologisk mat med tillväxt och förbättringspotential. RK 68
Atlas Copco 355 4% Lönsamt, välskött och skuldfritt. RK 406
Hexatronic 68 3 % Gör fiberkabel för het marknad. RK 72
Evolution Gaming 553 3 % Ruggig tillväxt och dito marginaler. RK 620
Kinnevik 268 3 % Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 280
SEB Banken 98 3% Åtta kr i vinst och sex kr i utdelning. Borde vara låg nedsida. RK 105
Övrigt 3%
Aktier långa 68%
Aktier korta -3%
OMX Terminer sålda -17 %
Nettoexponering 48%
Bruttoexponering 88 %
Likviditet 32 %
Standardavv. 12 mån 6,1 %
Sharpkvot sedan 2010 1,1
Sharpkvot börsen 0,9

Månadsbrev för mars 2018

5 mars, 2018

Kära Investerare,

Våra farhågor för amerikansk ränteoro besannades och februari blev en orolig börsmånad där årets uppgångar nästan utraderades. Calgus tappade 0,5 procent och är ändå upp 1,9 procent för i år medan börsen är upp 0,8 procent.

 Midsona – starka på ekologiska livsmedel

Under en tid har vi följt Midsona som vi tycker ligger rätt i tiden med varumärken som Kung Markatta, Urtekram med flera. Man är störst i Norden inom ekologiska livsmedel och marknaden väntas växa. Idag står ekologiska livsmedel för 6 procent hos ICA och 10 hos Coop medan tillväxten 2016 var 18 respektive 10 procent. Midsonas egna prioriterade varumärken växte med 3 procent 2017. Hur kommer det sig att det inte blev mer, jo dagligvaruhandeln ökar andelen egna varumärken.

Trenden med ökat intresse för ekologisk mat gynnar bolaget, men det är alltid krävande att vara beroende av en eller två stora kunder som ICA och Coop, å andra sidan är Midsona störst och därmed ett naturligt val som leverantör. Efter att man konsoliderat den nordiska marknaden vill man nu via förvärv växa vidare i norra Europa. Hur ser värderingen ut? Vi räknar med att Midsona jobbar på mot sitt mål om 10 procent i marginal, förra året var den 7 procent så det finns en del kvar att göra. Om det tar två år, så har vi fem kronor i vinst per aktie i sikte för 2020 och en riktkurs 68 kr. Sammantaget ett intressant bolag i en tilltalande bransch med hyggligt låg värdering.

Nederman

En fin rapport kom in från Nederman, man har vänt Asia-Pacific till vinst och i år blir svinget från minus till plus ordentligt från den delen. Amerika hade fina marginaler men det riktiga draget på investeringarna låter vänta på sig, vilket är något förvånande med tanke på den starka USA -konjunkturen. Vi ser goda möjlighet att Nederman når 20 kr i vinst per aktie i år och på 250 kr är den klart för billig. Vår riktkurs är 292 kr.

 Portföljen

Vi har köpt fler Nederman samt köpt Atlas, Astra och SE-banken. Våra sålda terminer gav ett bidrag på 1 procent. Dagens industri hade en mycket fin artikel om Xano som fick aktien att stiga med 22 procent. Klicka på länken för att läsa den och titta på de fina diagrammen. https://www.di.se/analys/veckans-aktie-kop-industriaktien-som-gar-under-radarn/

Sämst gick Cavotec, som kom med en stor nedskrivning. Bolaget har inte levererat som vi hoppats på, men vi tror att den nye VD:n med erfarenhet från ABB och Rolls Royce skall kunna få ordning på bolaget.  Mikael Norin, VD, säger sig ha sett liknande interna problem tidigare i andra bolag som han vänt och det borde gå att vända även Cavotec. Lyckas han, så blir vinsten 2 kr per aktie och vår riktkurs 30 kr.

 

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 257 11 % Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 292
XANO 227 11 % Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 206
SEB Banken 98 7 % Åtta kr i vinst och sex kr i utdelning. Borde vara låg nedsida. RK 105
Cavotec 22 7 % Säljer till hamnar och flygplatser. Ny VD skall vända bolaget. RK 30
Actic 39 6 % Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Hexatronic 68 5 % Gör fiberkabel för het marknad. RK 72
SAAB B 378 5 % Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
Midsona 57 4 % Ekologisk mat med tillväxt och förbättringspotential. RK 68
Astra Zeneca 554 4 % Mot ökad försäljning för första gången på många år. RK 575
Evolution Gaming 553 4 % Ruggig tillväxt och dito marginaler. RK 620
Atlas Copco 355 4 % Lönsamst, välskött och skuldfritt. RK 406
Kinnevik 268 3 % Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 280
Övrigt 3 %
Aktier långa 74 %
Aktier korta -3 %
Bruttoexponering 77 %
Nettoexponering 71 %
Likviditet 29 %
Standardavv. 12 mån 6,1 %
Sharpkvot sedan 2010 1,1
Sharpkvot börsen 0,9

 

Månadsbrev för februari 2018

 

Kära Investerare,

Januari månad steg börsen med 1,6 procent och Calgus något mer och ökade med 2,4 procent.

Turbulensen i februari har fått den svenska börsen att tappa sju procent från toppen och i skrivande stund är börsen ner tre procent för året. Calgus ligger dock på plus. Vår exponering var låga 27 procent vid ingången av februari.

Återigen glänser Xano

Från Jönköpings juvel, Xano, kom i förra veckan ytterligare en superstark rapport. De femdubblar resultatet för sista kvartalet och vinsten per aktie för helåret blev 11 kr, upp från knappa fem förra året. Skickliga företagsbyggare som över tid levererar god avkastning till sina ägare. Så vad händer härifrån? Det senaste förvärvet, som kom in i böckerna vid nyår, väntas bidraga med en dryg krona per aktie och håller marginalerna i övrigt, så ligger 14 kronor i vinst per aktie inom räckhåll. Konjunkturen är mycket stark och skulle den krokna blir bilden självfallet sämre. Det kan dock vara värt att ha i minnet att hälften av försäljningen går till livsmedelsindustrin. Framförallt fyllningslinjer för torrvaror, vilket borde ge lägre påverkan av konjunktursvängningar än ren verkstadsindustri.

Portföljen

Vi har köpt fler Nederman och under december ökade vi i Xano. Våra korta positioner i byggbolag har gått bra men vi har stängt vår korta position i JM, som vi tog i våras på 310 kr. Vi har tagit en ny kort position i Clas Ohlson som vi tycker är fullvärderade. Clas Ohlson kommer att se över sitt butiksnät och har mycket låg andel försäljning över internet. Vidare har besökare per butik fallit med 20 procent de senaste fem åren. Bolaget tjänar dryga sju kronor per aktie och får i och för sig kortsiktigt hjälp av en svagare dollar, men vi har svårt att se att vinsten skall öka som det ser ut nu.

 

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 257 11 % Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 268
XANO 186 9 % Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 206
Cavotec 26 8 % Säljer till hamnar och flygplatser. Ny VD skall vända bolaget. RK 30
Actic 41,5 7 % Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Hexatronic 73 5 % Gör fiberkabel för het marknad. RK 72
SAAB B 407 5 % Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
Evolution Gaming 610 4 % Ruggig tillväxt och dito marginaler. RK 620
Kinnevik 268 3 % Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 280
Övrigt 1 %
Sålda OMX terminer 1607 -23 %
Aktier långa 53 %
Aktier korta -3 %
Bruttoexponering 79 %
Nettoexponering 27 %
Likviditet 50 %
Standardavv. 12 mån 5,8 %
Sharpkvot sedan start 1,1
Sharpkvot börsen 0,6

 

Vänliga hälsningar,

 

Gustaf von Sivers                       Carl Urban

 

Utsikter för 2018

Kära Investerare,

Calgus hade ytterligare ett fantastiskt år och steg med 24,5 procent, vilket var mycket bättre än stockholmsbörsen som steg med 9,6 procent inklusive utdelningar. Extra glädjande då det var tredje året i rad vi var upp runt 20 procent. Största bidragen kom från Hexatronic och G5 Entertainment.

Vad sa vi om 2017?

Baserat på en förbättrad konjunktur, ökade vinster samt fortsatta flöden till aktiemarknaden väntade vi oss en svagt uppåtriktad börs. Årets överraskningar var den låga räntan och den starka konjunkturen. Riksbanken fortsatte med sin minusränta och tillväxten i EU- området ser ut att landa på 2,4 procent, mot väntade 1,5 vid årets början, vilket är en kraftig uppjustering. Sammantaget blev 2017 det år då det äntligen började att ta fart i Europa och det ser även starkt ut framöver.

Vi lyfte fram tre aktier som vår analys gav goda chanser att utvecklas väl och sammantaget steg de tre 35 procent. De tre var Nederman +22, Scandic Hotels 33+ och Sportamore +50.

2018 – fortsatt stark världskonjunktur – Sverige toppar ut

Den internationella konjunkturen väntas vara fortsatt stark och investeringarna bedöms vara en viktig tillväxtmotor. I stort sett alla länder visar tillväxt och även Brasilien och Ryssland samt andra råvaruberoende ekonomier har slagit om från minus till plus. Intressant är att Finland nu är Sveriges tredje största exportmarknad, vilket kan ha ett samband med dess stora handel med Ryssland.

I Sverige drivs tillväxten av exporten och av maskininvesteringar, medan tillväxten blir nära noll på bostadsinvesteringarna. Samtidigt bromsas det offentligas behov av lokaler då flyktingmottagandet minskar och dessutom avslutas flera stora sjukhusrenoveringar. Konjunkturinstitutet väntar sig att BNP faller ifrån 2,9 procent 2018 till 2 procent för 2019, vilket i och för sig är en fortsatt god utveckling.

 

 

Vinsterna väntas öka med 9 procent

För 2018 väntas vinstökningar på 9 procent vilket ger ett pe tal på 19 och utdelningarna väntas hamna på 3,9 procent. Den starka konjunkturen kommer att leda till högre vinster i svensk industri, vilket underbygger kurserna. Vi ser dock ingen uppsida i de stora exportbolagen från dessa nivåer.

Räntorna kan överraska på uppsidan

Får vi välja den största överraskningen efter finanskrisen, så är det att räntorna har varit så låga så länge. Experterna hänvisar till globalt sparandeöverskott, demografi och höjd produktivitet via internetbaserade tjänster. Sedan har vi den kraftiga stimulansen från centralbankerna i form av minusräntor och obligationsköp. Det verkar nu som vi ser början till slutet på den ena av dessa räntepressande företeelser. Både i Europa och i USA har man inlett, om än mycket försiktigt, återtåget från den extrema lågräntepolitiken. Minskade obligationsköp och försiktiga räntehöjningar har inletts. Kvar finns de marknadsbaserade krafter som tros ta ner räntorna.

Risk i avvecklingen av stimulanser

På Calgus ser vi en risk för att avvecklingen av centralbankernas köp av obligationer skulle kunna få negativa konsekvenser för räntor och börs. Vi tror att mycket av den likviditet som tryckts ut av centralbankerna har flödat vidare in i tillgångar som är både riskabla, volatila och illikvida. När detta nu rullas åt andra hållet skulle det förvåna om inte en viss oro blir följden. Å andra sidan kan marknaden ha lärt sig av det så kallade Taper Tantrum, som är benämningen på den marknadsoro som följde Ben Bernankes presskonferens den 19 juni 2013, där han meddelade att FED skall dra ner på obligationsköpen. I nuläget pågår en löpande minskning av de månadsvisa köpen.

Fortsatta flöden till börsen

Vi har tidigare skrivit om hur svårt det är att få avkastning när räntorna är negativa. Tänk en Agda Andersson Minnesfond För Ungmöar från Varala Socken, deras femåriga obligationer köpta 2012 med en årlig ränta på 3 procent har förfallit och skall nu placeras igen. Att köpa en ny obligation ger idag minusränta, och då blir naturligtvis en bred aktieportfölj attraktiv, vilket talar för fortsatta flöden till börsen.

Vilket betyder

Stark konjunktur och stabila vinster talar för börsen. I andra vågskålen har vi värderingen som ser ansträngd ut, samt risken för en tvärare vändning uppåt i räntorna än vad marknaden väntar sig. Som tidigare år lägger vi ihop de olika delarna i utsikterna ovan och sätter plus, minus och noll på våra viktiga variabler. I år får vi tre plus en nolla och ett minus. Vi översätter det till svagt upp, säg noll till 5 procent. Risken på nedsidan känns större än vanligt, då räntorna kan överraska negativt.

Vår plus och minustabell

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Konjunktur + + + + + + +
Vinster + + 0 0 + 0
Räntor 0 0 + 0 + +
Flöden + + + 0 + + +
Värdering
Vår bedömning Svagt Svagt upp Öför/lätt Upp Upp Upp Upp Upp
upp ner
Utfall börs 10 9 10 16 28 14 -15
Calgus 24 20 18 5 25 14 -15

 

 

Portföljen

Likt förra året lyfter vi fram tre aktier vi hoppas på och i år är det gymkedjan Actic 41 kr, samt industriföretagen Cavotec 26 kr och Nederman 260 kr. Söker ni på Calgus på Youtube, på så hittar ni våra snabbanalyser där.

December

6 december, 2017

Hexatronic förvärvar i USA – Månadsbrev för december 2017

Lästid 1 min och 41 sekunder

Kära Investerare,

Per sista november är fonden upp 22 procent, att jämföra med stockholmsbörsen som är upp 11 procent för i år. Fonden tappade knappt två procent medan stockholmsbörsen tappade tre och en halv procent. Vi har dragit ner vår exponering till 2 procent med hjälp av sålda indexterminer då vi tycker marknaden ser väldigt trött ut.

Hexatronic har 90 procent upp på orderingången och förvärvar i USA

Hexatronic rapporterade stark orderingång på plus 94 procent och en försäljning som ökade med 30 procent. Tyvärr råder brist på vissa insatsvaror, vilket gör att man får köpa in färdiga produkter som drar ner marginalen. Därför byggs produktionen ut ytterligare under nästa år. Vidare är man nu godkänd av en amerikansk operatör som de närmaste åren väntas bygga dubbelt så mycket som byggs i Sverige och igår gjordes ett stort köp av en amerikansk tillverkare av plaströr som man drar fiber i. Via förvärvet får man en naturlig ingång för sina fiber på den amerikanska marknaden. Kan man få några ordentliga ordrar som visar att man är med, så finns potential i kursen. Vidare vore det bra om Hexatronic framöver kunde sprida lite mer ljus över den engelska marknaden som väntas växa kraftigt.

Portföljen

Exponering nu nere på 2 procent med hjälp av sålda indexterminer då vi tycker marknaden ser väldigt trött ut. Vi har köpt i Hennes samt ökat i Cavotec. Både Actic och Cavotec steg under månaden med 14 procent var, men det hjälpte inte då Hexatronic, tappade 14 procent och storägarna i Evolution Gaming sålde av en del av sina aktier till åtta procents rabatt vilket tryckte ner kursen lika mycket.

Våra korta positioner i byggbolag och fastighetsutvecklare har gått bra. Vi har även adderat en kort position i ett verkstadsbolag.

 

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 233 10 % Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 268
Cavotec 24 7 % Säljer till hamnar och flygplatser. Ny VD. Okänt men fina produkter. RK 30
Actic 40 7 % Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Hexatronic 61 6 % Gör fiberkabel för het marknad. RK 72
XANO 147 6 % Småländsk verkstad med övervikt mot livsmedel. Levererar år efter år. RK 171
SAAB B 407 6 % Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
HM 197 5 % Ligger även modemiss bakom svag försäljning? Fem procent i utdelning. RK 230
Evolution Gaming 553 4 % Skickliga på att skapa livemiljöer för kort och andra spel. RK 600
Kinnevik 268 3 % Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 280
Sportamore 120 2 % Svensk sporthandel över internet med fokus kläder, skor och utrustning. RK 138
Sålda OMX terminer 1614 -49 %
Aktier långa 56 %
Aktier korta -5 %
Bruttoexponering 110%
Nettoexponering 2 %
Likviditet 51 %
Standardavv. 12 mån 8,1 %
Sharpkvot sedan start 1,0

 

Vänliga hälsningar,

 

Gustaf von Sivers                       Carl Urban

6 november, 2017

 

Cavotec en seg historia – Calgus månadsbrev för november 2017

Stockholm den 3 november 2017

Lästid 1 min och 41 sekunder 

 

Kära Investerare,

Per sista september är fonden upp 24 procent, att jämföra med Stockholmsbörsen som är upp 15 procent för i år. Fonden tappade en knapp procent medan stockholmsbörsen steg två procent. Starka rapporter vittnar om en god internationell konjunktur som gav uppgångar i Volvo Sandvik, Atlas och SKF. Stora bolag steg medan små bolag utvecklades svagare. Bostadsutvecklare föll till följd av oro för fallande priser på bostäder, vilket gynnade våra korta positioner.

Cavotec

Sedan 4 år har vi varit ägare i Cavotec som tyvärr inte utvecklats som vi hoppats. Bolaget säljer utrustning till hamnar och flygplatser samt till allmän industri och gruvor. Cavotec ligger sent i konjunkturen och borde nu ha sina bästa år framför sig, framförallt med en ny huvudägare och en ny VD som tidigare varit på Rolls Royce och ABB. Vi har stort förtroende för den nya ägaren Bure och det vore märkligt om det inte skulle gå att få ordning på bolaget. Trots två miljarder i försäljning tjänar man nästan ingenting. Ett program är lanserat som skall öka effektiviteten i Cavotec.

Historien förskräcker och kursen på 24 kronor indikerar att få, om någon tror att bolaget kan nå sina mål på 12 procents ebit-marginal och dubblad försäljning till 2021. Vi tar en förnyad kontakt med bolaget och hoppas på att få en bild av vad den nye VD:n vill göra. Mer om Cavotec här https://youtu.be/TKdTt2swzYc.

Glädjebud från Jönköpings juvel – Xano lyser i rapporten

Gårdagens rapport var fantastisk! Vinsten per aktie mer än dubblas och marginalen går från 11 till 15 procent. Helt enkelt lysande. Samtliga tre delar går mycket starkt och orderingången är god.

Portföljen

Gym- och badhuskedjan Actic har haft det motigt och tappade tio procent under månaden, men igår gjorde man ett förvärv av nio anläggningar i Dalarna och Gästrikland. Ett bra besked då förvärv är en viktig del av bolagets tillväxtmål. Även Sportamore hade en tuff månad och gick ner 15% på en svag rapport, där problem med en lagerflytt drog ner försäljningen. Vi har sålt HM där vi blivit utstoppade och samma gäller G5 Entertainment. Gunnebo kom med en svag rapport aktien föll 15 procent. Man överväger en strategisk översyn av den franska verksamheten.

Våra korta positioner i byggbolag och fastighetsutvecklare har gått bra.

 

Gustaf von Sivers                       Carl Urban

 

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 242 10 % Om 10 år är detta nytt Hexagon. RK 268
Hexatronic 71 7 % Gör fiberkabel för het marknad. RK 72
Cavotec 26 7 % Säljer till hamnar och flygplatser. Okänt men fina produkter. RK 30
SAAB B 427 6 % Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
XANO 152 6 % Småländsk finverkstad. Levererar år efter år. RK 171
Actic 35 6 % Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Evolution Gaming 601 5 % Skickliga på att skapa livemiljöer för kort och andra spel. RK 600
Kinnevik 274 3 % Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 280
Sportamore 120 2 % Svensk sporthandel med fokus kläder, skor och utrustning. RK 138
Gunnebo 35 1 % VD nr 3 som försöker få ordning på marginalerna. RK 65 kr.
Övrigt 1 %
Aktier långa 54%
Aktier korta 3%
Bruttoexponering 57%
Nettoexponering 51 %
Likviditet 51 %
Standardavv. 12 mån 8,1 %
Sharpkvot sedan start 1,2

4 oktober, 2017

Kära Investerare,

Per sista september är fonden upp 25,2 procent, att jämföra med Stockholmsbörsen som är upp 12,5 för i år. September blev en bra månad och börsen steg med dryga fem procent, Calgus var oförändrad då G5 Entertainment backade ordentligt. Mer om det längre ner.

Gym- och badhuskedjan Actic  

Under våren kom Actic till börsen. De driver gym, där det på 70 procent av anläggningarna finns ett vidhängande badhus. Främst ligger man i mellanstora städer där man hyr av kommunen och har egen personal som erbjuder personlig träning, såväl som gruppträning och man kan även träna själv. Medlemskap kostar 290 kronor, men genom att sälja personlig träning når man en intäkt på ca 330 kr i månaden på de drygt 210 000 kunderna. Actic har 170 gym varav 120 i Sverige, 25 i Norge, 21 i Tyskland och tre i Finland. Tillväxten skall komma via förärv av etablerade gym samt av att bygga kluster, dvs. flera gym på samma ort. Tanken med att bygga kluster är att få en stark position i varje stad.

Vad är viktigt för att tjäna pengar på gym

Förutom hyran för lokalen och badet, ser vi platschefen som den avgörande faktorn för ett bra gym. Platschefen skall möta kunden, hålla fräscht och se till att kunden trivs och kommer in verksamheten och dessutom stannar kvar och köper mer tjänster. Om man tänker att Actics anläggningar i snitt ligger på 5 till 7 miljoner kronor i intäkter per år och har ca 1 300 medlemmar, så förstår man att platschefen behöver ha en bred kompetens, alltså inte bara kunna sådant som hänger ihop med träning. Actic Academy ger därför alla platschefer utbildning i att driva gym och bad, medan hyresavtal och ombyggnader förhandlas centralt. Man har även ett bonussystem som för 2016 gav 40 procent av platscheferna bonus.

Värdering

Vi tycker att gym ligger rätt i tiden, fitness och hälsa är en stark trend. Vi tänker på Ironman, Swimrun och på alla skolelever som kanske bara har en timme gymnastik i veckan. Att unga går på gym verkar vara en stark trend. Men flera duktiga konkurrenter finns, både lågbudget och dyrare där Actic hör till dem som vill erbjuda lite mer. Dock är man ensam om att ha simhallar på 70 procent av anläggningarna vilket borde vara en konkurrensfördel. Kan man hålla en hög nivå på platscheferna och klara av driften på de enskilda gymmen, så skall man kunna nå sina mål. En marginal på 10 procent, översätter till 4 kr per aktie, lite försäljningsökning och en liten marginalökning till 11 procent så ligger en vinst på 5 kronor per aktie inom räckhåll om några år. I ett sådant scenario borde det finnas uppsida från dagens kurs på 38 kr.

Portföljen 

Portföljen steg 0,1 procent under månaden, men med rejäla rörelser i enskilda aktier. Bäst gick Hexatronic + 17 och Saab med + 15 procent. G5 Entertainment avlutade sin ett år gamla kursresa, som tagit den från 30 kr till 400 kr och föll med 20 %. Under månaden har vi minskat i G5 från tio procent till strax under fyra procent. Vi har ökat i SAAB och köpt i Actic. Hela innehavet i Scandic Hotels är avyttrat och blev en mycket bra affär där vi köpte på 58 kr och avyttrade de sista på 110 kr.

Gustaf von Sivers                       Carl Urban

 

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 240 10 % Om 10 år är detta ett nytt Hexagon. RK 268
Hexatronic 70,5 7 % Gör fiberkabel för het marknad. RK 61
Cavotec 27,2 7 % Säljer till hamnar och flygplatser. Okänt men fina produkter. RK 34
SAAB B 413 6% Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
XANO 147 5 % Småländsk finverkstad. Levererar år efter år. RK 171
HM 211 4 % Kurs 210 indikerar en marginal på 10,5 %. Det tror vi är för lågt. RK 235
Evolution Gaming 519 4 % Skickliga på att skapa livemiljöer för kort och andra spel. RK 520
Actic 39 4% Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
G5 Entertainment 316 4 % Utvecklar spelappar för kvinnor över 35 är. Tillväxtfenomen. RK 400
Sportamore 142 3 % Svensk sporthandel med fokus kläder, skor och utrustning. RK 138
Kinnevik 265 3 % Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 270
Gunnebo 47 1 % VD nr 3 som försöker få ordning på marginalerna. RK 65 kr.
Övrigt 1 %
Aktier långa 58%
Aktier korta 2%
Bruttoexponering 60%
Nettoexponering 56 %
Likviditet 42 %
Standardavv. 12 mån 6,4 %
Sharpkvot sedan start 1,2