Månadsbrev

Is the bottom nådd och Elanders levererar- månadsbrev i november 2018

5 november, 2018

Kära Investerare,

Oktober blev en mycket dyster månad på världens börser. New York börsen sjönk med 7 procent efter att ha hämtat sig från minus 10 procent. Framförallt var det de högvärderade tech-aktierna som tog mycket stryk. Amazon och Netflix tappade båda 20% och Facebook tappade 10 procent. Stockholmsbörsen tappade sju procent och är på året upp tre procent på utdelningsindex och minus ett på generalindex, utdelningen är skillnaden. Calgus klarade sig marginellt bättre men tappade ändå sex procent och är därmed upp en procent på året.

Urskakningen kan vara över

Som vi skrev under rubriken Brytpunkt för börsen i förra brevet så hade vi fått avvaktande signaler från några av våra portföljbolag i slutet på september. Tyvärr visade sig detta gälla flera större bolag, som rapporterade lite svagare än väntat och börsen justerade ned dem omedelbart. Vad händer nu? Att konjunkturen väntas bli lite svagare, likväl som att effekterna av Donald Trumps skattesänkningar nu klingar av, tror vi nu är inräknat i kurserna. Skall det fortsätta ned behövs sämre konjunkturdata alternativt högre räntor. Vi tror inte på ytterligare sämre konjunkturutsikter i närtid av tre skäl. För det första ligger kapacitetsutnyttjandet mycket högt i OECD vilket gör att företagen behöver fortsätta att investera. För det andra så gissar vi att den Kinesiska regeringen så sakteliga stimulerar sin ekonomi, dock med mindre effekt än vid tidigare nedgångar. För det tredje så är arbetslösheten rekordlåg inom EU och i USA, vilket håller uppe humöret på konsumenterna och därmed allmänna efterfrågan.

Räntan är det svårare att sia om, men vi tycker det ser ut som att den amerikanska räntan inte verkar vilja stiga nämnvärt från nuvarande nivåer. Kanske är det mesta inprisat efter en dubbling på två år då den 10 åriga räntan gått från 1,60 till 3,20. Större tänkare än vi på Calgus, menar också att det har skett strukturella förändringar i ekonomin som gör att den neutrala räntenivån* bör vara lägre nu än tidigare.

Mellanårsval och möte i Buenos Aires

I Amerika är snart mellanårsvalet överstökat och därefter möter den 45 amerikanske presidenten Kinas motsvarighet. Vi gissar att det kommer höras försonligare tongångar mellan USA och Kina från G20 toppmötet i Buenos Aires i slutet på november. Kanske är det början på slutet till den volymstarka retoriken om tullar. Canada och Mexico har fått nya handelsavtal och kanske är det dags för framsteg mellan USA och Kina. Skulle dessa tullar bli lägre eller mindre omfattande än förväntat, kan inflationsförväntningarna komma ned och då även motverka vidare ränteuppgångar.

Tillägas bör att flera bedömare som vi talat med, menar att Trump gör rätt i att få Kina att öppna sin inre marknad och vara mer tillmötesgående mot utländska företag. Dock går det inte att undvika det faktum, att högre tullar på sikt inte är bra för tillväxten och effektiviteten i världsekonomin, skulle de permanentas på föreslagna högre nivåer.

Nederman – dålig rapport men ett betydande förvärv 

En riktigt dålig rapport som sände ner aktien från 115 till 90 kr. Framförallt var det i Kina och Amerika som det gick dåligt. I Kina har kunderna haft svårt att få finansiering då regeringen har stramat åt lånemöjligheterna och i Amerika var det orkanen Florence som omöjliggjorde utleveranser då det inte fanns några lastbilar tillgängliga. En positiv nyhet var dock att man annonserade ett stort förvärv som ökar omsättningen med 20 procent och därmed etablerar närvaro i Indien. Vinsten per aktie ökar med en dryg femtioöring, men företagsledning har förhoppningar vidare förbättringar. Skulle man få upp vinsten i det köpta Luwa, till snittet i Nederman på nio procents vinst före räntor, så stiger vinsten till 7,50 per aktie. Förhoppningsvis finns även synergier att ta fram över tid. Vår nya riktkurs landar på 115 kr, slutkurs idag 100 kr.

Elanders vände upp över förväntan

Vår förhoppning om ett rejält resultatlyft i Elanders infriades med råge. Resultatet steg med nära 40 procent mot förra kvartalet och vinsten per aktie femdubblades vinsten till 2 kr. Aktien steg under månaden på en dålig börs. Fortsätter förbättringen, vilket vi väntar oss, har vi en vinst på nära 10 kr per aktie nästa år. I så fall bör Elanders genomgå en omvärdering och handlas runt 120 kr, kursen är idag 90 kr. Risken är här att försäljningen till bilindustrin mattas något och då motverkar övriga framsteg. Se månadsbrevet i september för mer om Elanders.

Portföljen

Som synes ovan föll portföljen med sex procent i oktober. Nederman stod ensamt för halva nedgången med minus 3 i procent.  I övrigt var det ned i samtliga papper utom Astra, Medicover och Elanders. Vi har minskat i NCC och blev utstoppade i JM och Nibe. Nämnas bör SAAB som tappade 20 procent på sin rapport, där har vi dock en mycken liten position.

Vi har köpt Atlas och Trelleborg i nedstället. Terminshandeln gick något plus och har använts till att skydda portföljen mot ytterligare nedgång. Likviditet 29 procent mot 22 förra månaden.

*Med neutral ränta avses den nivå som varken stimulerar eller bromsar ekonomin.

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 100 11% Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 109
Cavotec SA 21 8% Säljer till hamnar och flygplatser. Ny VD. Okänt men fina produkter. RK 34
XANO 185 7% Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 240
Actic 41 6% Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Midsona 64 6% Ekologisk mat med tillväxt och förbättringspotential. RK 78
NCC 137 6% Ny VD samt ny chef för anläggningar. Litet marginallyft får fart på kursen. RK 170
Elanders 95 5% Supply-chain management är 75 procent av bolaget. Maginallyft på G.     RK 100
Intrum 233 4% Inkasso och betallösningar på förändringsresa. Illa sett för tillfället. RK 275
Enea 107 4% It teknik som håller farten uppe på internet när alla kollar samtidigt. 5G option. RK 140
Kinnevik B 254 3% Duktiga på att skapa värde. Mkt bra track record. RK 305
Astra 711 3% Mot ökad försäljning för första gången på många år. RK 700
Atlas Copco 226 2% Toppkvalite. Volatila vakuumteknik skymmer sikten. RK 260
Medicover 82 2% Sjukvård och laboratorier i forna Östeuropa. God tillväxt – bra ägare i af Jochnicks. RK 85
Bergman & Beving 85 2% Bra VD driver förändringsarbete. Konjunkturisk. RK 110-130
Telleborg 165 1% Marginalen har stigit från 11 till 14 procent på fem år. Målet är 15. RK 187
SAAB 358 1% Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
Övrigt 1%
Aktier långa 71%
Aktier korta 0%
Bruttoexponering 71%
Nettoexponering 71%
Likviditet 29%
Standardavv. 12 mån 9,1%
Sharpkvot sedan start 1
Avkastn. sedan start 10,7% per år

 

Bergman & Beving i förändring – månadsbrev för oktober

12 oktober, 2018

Kära Investerare,

September blev en bra månad för Calgus och vi steg med 1,7 procent och är upp sju procent för i år. Nederman stod för hela uppgången då de steg med 20 procent.

Brytpunkt för börsen

Våra kontakter med några av de bolag vi följer vittnar om en stabil efterfrågan men ingen ökning av aktiviteten jämfört med i våras. Snarare känns det lite trögare ute hos deras kunder. Det är relativt lätt att måla upp ett negativt scenario med något lägre tillväxt och ökade råvarukostnader som tillsammans kommer att sätta tryck på marginalerna. Lägger man till detta högre räntor, låt vara än så länge mest synligt i Amerika, så är det lätt att bli bekymrad över börsläget. Vi ser också att räntekänsliga aktier som banker och fastigheter har gått ner mer än marknaden i övrigt under den senaste månaden. Man bör också har i minnet att den avkylning som pågår i det svenska bostadsbyggandet kommer att sänka tillväxten enligt de prognoser som finns. Under månaden kommer rapporterna för tredje kvartalet och vi känner en viss oro att utsikterna kommer att sänkas. Skulle så bli fallet så har vi svårt att se vidare uppgångar.

Bergman & Beving – två bra en dålig

Detta fina handelsbolag har under åren givit oss bolag som Lagercrants, Addtech, Addlife och nu senast Momentum. Vi gjorde en bra placering i aktien för 7 år sedan och har nu tagit en förnyad titt. Man har delat ut Momentum Group och har kvar tre områden som tillsammans omsätter ungefär fyra miljarder. Building Materials och Workplace Saftey som går bra med marginaler på åtta nio procent, medan Tools och Consumables endast levererar knappa två procent. Tittar vi närmre på Tools & Consumables så förefaller det vara så att vi har en högpresterare och en lågpresterare. Teng Tools går bra och grossisten Luna går mindre bra. Luna skall höja marginalen genom att öka andelen egna produkter. VD Pontus Boman har tidigare lyckats lyfta marginalen mot 10 procent när han ledde Essve och vill nu göra samma sak med Luna.

Värdering

Med tanke på att Luna är en grossist, så är fem procent gott nog. Når man dit landar, hela B&B på en marginal runt sju procent eller 270 Mkr i vinst, vilket översätter till 8 kr per aktie. Värderingen kompliceras av en pensionsskuld som uppgår till 621 miljoner eller 23 kr per aktie, vilket är synd då övriga skulder är normala. Kursen ligger i 95 kronor och tror man att B&B lyckas nå sju procent i marginal för hela bolaget så får vi en riktkurs på 110 till 130 kr, beroende på hur man väljer att se på pensionsskulden. Blir konjunkturen sämre så finns det dock risk att förbättringsarbetet kommer att motverkas av motvind inom Building Materials och Workplace. Vi tycker VD gör ett mycket gott intryck och han har lyckats tidigare, så kommer inte konjunkturen i vägen så kan detta bli riktigt bra.

Portföljen 

Vi har köpt mer Elanders och nya innehav är Bergman och Enea. Vi har blivit utstoppade i JM och minskat i Nederman. Likviditeten är 22 procent.

 

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 129 13% Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 123
NCC 157 9% Ny VD samt ny chef för anläggningar. Litet marginallyft får fart på kursen. RK 170
Cavotec 23 8% Säljer till hamnar och flygplatser. Ny VD. Okänt men fina produkter. RK 34
XANO 211 8% Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 240
Actic 42 7% Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Midsona 69 6% Ekologisk mat med tillväxt och förbättringspotential. RK 78
Elanders 91 5% Supply-chain management är 75 procent av bolaget. Maginallyft på g.     RK 100
Nibe 106 4% Dyrt men bra. Global aktör på värmepumpar mm. RK 115
Intrum 231 4% Inkasso och betallösningar på förändringsresa. Illa sett för tillfället. RK 275
Enea 109 3% It teknik som håller farten uppe på internet när alla kollar samtidigt. 5G option. RK 140
Kinnevik 269 3% Duktiga på att skapa värde. Mkt bra track record. RK 305
Astra 699 2% Mot ökad försäljning för första gången på många år. RK 700
Medicover 81,5 2% Sjukvård och laboratorier i forna östeuropa. God tillväxt – bra ägare i af Jochnicks. RK 85
Bergman & Beving 96 2% Bra VD driver förändringsarbete. Konjunkturisk. RK 110-130
SAAB B 423 2% Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
Övrigt 1%
Aktier långa 78%
Aktier korta 0%
Bruttoexponering 78%
Nettoexponering 78%
Likviditet 22%
Standardavv. 12 mån 8,9%
Sharpkvot sedan start 1,1
Avkastn. sedan start 11,8% per år

Månadsbrev för september

5 oktober, 2018

Kära Investerare,

Välkomna tillbaka efter en fantastisk sommar. Börsen har varit stark, främst till följd av uppgångar i Ericsson samt i bank och fastigheter. Calgus steg i juli, men tappade i augusti och sedan föra brevet i juli har vi stigit en procent, vilket gör att vi är upp dryga fem procent och därmed släpar efter börsen med ca fem procentenheter. Vi har varit för försiktiga och haft för mycket i kassan, samtidigt som två av våra större innehav har stått stilla.

Elanders jobbar mot högre marginaler inom nytt område

Det gamla tryckeriet Elanders har bytt skepnad. Via ett stort förvärv har man nu 75 procent av firmans omsättning inom försörjningskedjedrift eller supply-chain management. Det innebär att man gör allt från att transportera, lagerhålla och kontrollera till att bearbeta produkter åt sina kunder. Man utför även installationer och sitter i vissa fall ute hos kund och monterar. Stora branscher är bilar, elektronik, mode och allmän industri. Geografiskt säljer man i Europa 64 procent, Asien 23 och Nord & Sydamerika 10 procent.

Varför Elanders?

Efter att ha haft stora startkostnader och allmänt strul med sitt senaste förvärv, skall man nu ha fått ordning på den tyska verksamheten. VD Magnus Nilsson skriver i halvårsrapporten att man också genomfört prishöjningar och att andra halvåret kommer att visa succesiva förbättringar. Till detta kommer att aktien är underanalyserad och illa sedd, det har varit för mycket upp och ned under många år och placerarna har tröttnat. Dessutom har men en rejäl skuld som skulle oroa om man inte får upp vinsten.

Lyckas management och ägaren Carl Bennet att få upp marginalen från förra årets 3,2 procent till fem procent, så blir vinsten per aktie nio kronor. Når man sitt mål på sex procent*, så blir vinsten per aktie knappa 12 kronor. Kursen är 80 och vår riktkurs, om de når sex procents marginal, blir 100-120 kr.

Portföljen

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 107 12% Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 123
NCC 156 9% Ny VD samt ny chef för anläggningar. Litet marginallyft får fart på kursen. RK 170
Cavotec 23,6 8% Säljer till hamnar och flygplatser. Ny VD. Okänt men fina produkter. RK 34
XANO 218 8% Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 240
Actic 43 7% Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Midsona 69 6% Ekologisk mat med tillväxt och förbättringspotential. RK 78
Nibe 105 4% Dyrt men bra. Global aktör på värmepumpar mm. RK 115
Kinnevik 300 3% Duktiga på att skapa värde. Mkt bra track record. RK 305
JM 188 3% Kursen indikerar en långsiktig marginal 6 procent, samma som i finanskrisen. Det är för lågt. RK 208
Elanders 79 2% Supply-chain management är 75 procent av bolaget. Maginallyft på g.     RK 100
Astra 699 2% Mot ökad försäljning för första gången på många år. RK 700
Medicover 81,5 2% Sjukvård och laboratorier i forna östeuropa. God tillväxt – bra ägare i af Jochnicks. RK 85
SAAB B 423 1% Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
Övrigt 2%
Aktier långa 68%
Aktier korta 0%
Bruttoexponering 68%
Nettoexponering 68%
Likviditet 32%
Standardavv. 12 mån 8,9%
Sharpkvot sedan start 1,1
Avkastn. sedan start 11,8% per år

45-an skapar oro

5 juli, 2018

Kära Investerare,

Calgus tappade 3,6 procent i juni, då våra stora innehav Nederman, Xano och Cavotec alla tappade runt 10 procent. Glädjande nog är vi, trots tappet, upp 4,4 procent för året och är därmed något bättre än börsen, som är upp 4 procent.

Utspel om tullar stör börserna

Månaden har kännetecknats av oro för tilltagande risker för ett framtida handelskrig. Ena dagen twittrar den 45:e amerikanske presidenten om nya tullar, nästa dag att ev. tullar skall bort. Man skulle kunna rycka på axlarna åt detta, men tullar höjer kostnaderna i produktionen och sänker därmed vinsten. Då främst Kina har varit målet har Asiatiska börser tagit mest stryk. Men även våra stora internationella bolag kommer att påverkas då de har produktion och inköp i flera världsdelar. Vad som blir effekterna, är svårt att förutse, vilket bidrager till osäkerheten hos investerarna.

Hur länge?

Presidentens stöd har ökat senaste tiden och hans väljare gillar hans hållning mot Kina och EU. Enligt vissa bedömare som vi följer så kommer presidentens utspel pågå tills de amerikanska mellanvalen är överstökade i november. Vi lutar dock åt att det mesta är inräknat i kurserna, då stämningen är väldigt negativ på börsen. 

Portföljen

Vi har sålt ner Nederman från 14 procent till 11 procent samt minskat i Xano. Vi har halverat NCC som gått igenom sin stopp. Vi kan ha varit för tidiga i den investeringen. Utländska investerare har börjat blanka aggressivt i aktien. Klicka här för vår snabbanalys på NCC.

https://youtu.be/6Pq2G9K_YyA

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 100 11% Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 102
Cavotec 23,6 8% Säljer till hamnar och flygplatser. Okänt men fina produkter. RK 34
XANO 243 8% Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 240
Actic 43 7% Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Midsona 70 6% Ekologisk mat med tillväxt och förbättringspotential. RK 78
SAAB B 372 3% Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
NCC 149 3% Ny VD samt ny chef för anläggningar. Litet marginallyft får fart på kursen. RK 170
Kinnevik 307 3% Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 270
Atlas Copco 235 2% Världsklass – nästan skuldfritt. RK 275
Astra 630 2% Mot ökad försäljning för första gången på många år. RK 700
Ratos 30 2% Borde inte kunna bli sämre? Risken i Aibel borta med högre oljepris. RK 34
Epiroc 82 1% Gruvutrustning från Atlas. Kursen på 82 kr indikerar en långsiktig marginal på 18%. Är det möjligt?
Övrigt 1%
Aktier långa 57%
Aktier korta 0%
Bruttoexponering 57%
Nettoexponering 57%
Likviditet 43%
Standardavv. 12 mån 8,8%
Sharpkvot sedan start 1,1

 

Maj stark månad för Calgus

12 juni, 2018

Kära Investerare,

Maj blev mycket bra för Calgus, som steg med fem procent då börsen var oförändrad. På året är vi därmed upp dryga 8 procent att jämföra med börsen som är upp knappa fyra procent. Portföljen steg främst tack vare Nederman och Xano, två av våra trotjänare som steg ordentligt under månaden.

NCC – förutsättningar för bättre vinster 

NCC har haft det motigt på flera plan, stora nedskrivningar, fallande börskurs och sedan byte av VD. Vi tycker dock att det nu borde kunna bli bättre. Vad får oss att tro att det kan hända? Jo, dels är utbudet av stora väg- och tunnelbyggen större än någonsin och det för många år framöver, dels har man en ny duktig VD, som lyckats väl med Sweco. Nye VD:n har dessutom ett långt förflutet hos NCC innan har var på Sweco och kan således bolaget väl. Vidare har man en ny chef på anläggningssidan, som enligt källor i branschen är en riktig toppkraft. Dessutom är konjunkturen stark även om bostadsbyggandet bromsar in, och häri ligger naturligtvis en risk. Men vi bedömer dock att marknaden prisat in fallande byggvolymer i kursen.

De har ett marginalmål om fyra procent, vilket är väl tufft över tid, historien visar att det är svårt att nå dit. Om vi istället räknar med 3,5 procent, så blir vinsten ca 15 kr och vår riktkurs 200 kr att jämföra med dagens kurser runt 160 kr. Bolaget är i princip skuldfritt och utdelningen var åtta kronor i våras. Även om det senaste året inte var bra så har vi stort förtroende för Nordstjernan som ägare och Tomas Billing som ordförande. Med reservation för att det kan vara för tidigt så känner vi oss ändå redo för ett köp.     

Portföljen 

Vi har sålt i Nederman och Xano samt ökat i Midsona och Cavotec. Vi har helt lämnat Hexatronic efter en fantastisk resa som varat i fyra år. Actic kom med rapport som visar att det går långsamt men åt rätt håll. Som nämndes i inledningen, så var Xano och Nederman månadens vinnare med 20 resp. 17 procent. Extra roligt är det att fler verkar ha fått upp ögonen för Nederman då volymerna på börshandeln i aktien varit klart bättre senaste veckorna.

 

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 106 14% Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 102
XANO 276 10% Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 206
Cavotec 26,5 9% Säljer till hamnar och flygplatser. Okänt men fina produkter. RK 34
Actic 42 6% Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Atlas Copco 350 6% Världsklass – nästan skuldfritt. RK 400
Midsona 67 6% Ekologisk mat med tillväxt och förbättringspotential. RK 68
SAAB B 364 5% Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
NCC 162 5% Ny VD samt ny chef för anläggningar. Liten förbättring räcker för att höja kursen. RK 200
Astra 648 4% Mot ökad försäljning för första gången på många år. RK 575
Kinnevik 307 3% Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 270
Ratos 29 2% Borde inte kunna bli sämre? Risken i Aibel borta med högre oljepris. RK 34
Övrigt 1%
Aktier långa 71%
Aktier korta 0%
Bruttoexponering 71%
Nettoexponering 71%
Likviditet 29%
Standardavv. 12 mån 7,0%
Sharpkvot sedan start 1,1

Plus fyra procent – månadsbrev maj 2018

15 maj, 2018

Kära Investerare,

Under April månad steg både Calgus och börsen dryga fyra procent, vilket gör att Calgus är upp tre procent för i år. Både Ericsson och Hennes & Mauritz steg ordentligt under månaden. HM med 20 procent och Ericsson med nästan 30 procent. Ericsson kom med en bra rapport, men i HM:s fall är uppgången mycket intressant, då den senaste rapporten var urdålig och trots det stiger aktien. Rörelsen är så pass stor så att det finns anledning att fråga sig om marknaden inte har sniffat upp en vändning till det bättre i försäljningsutvecklingen.

Nederman på rätt väg

Vårt största innehav rapporterade starkt och med en klar marginalförbättring. Vi väntar oss mer av den varan framöver då den internationella konjunkturen nu väntas gå in en investeringsdriven fas, vilket gynnar Nederman. Man har även gjort förvärv under senare tid som breddar utbudet till mer avancerad utrustning. Här är marginalerna högre än på nuvarande utbud. Vi hoppas på en vinst om 20 kr per aktie och tycker den bör handlas runt 300 kr. Kommer Amerika igång med lite större ordar så finns ännu mer att hämta i kursen.

Nederman är vårt äldsta innehav köpt 17 december 2010 för 96 kr. Årsavkastning inklusive utdelning uppgår till 18 procent, vilket är med beröm godkänt. Index ligger på ca 12 under samma tid.                     

Cavotec – vändningen kommer

Under månaden har vi besökt Cavotec och träffat hela management såväl som avgående och tillträdande styrelseordförande. Som vi tidigare sagt så borde det gå att få ordning på bolaget. Vad vi förstår så är man mycket duktiga säljare men har inte samma kunnighet på produktionen och inköpen. Här tar ny nya VD ordentliga grepp som borde bära frukt. Lyckas han, är en vinst på 2,50 per aktie inom räckhåll och då skall akten norr om 30 kr, att jämföra med dagens kurs på 24.

Kina bromsar in ? –  Miljö Korruption Skuldsättning  

Trots fina rapporter vill verkstadsbolagen inte lyfta och det är omöjligt att veta vad det kan bero på. Vi har dock lyssnat på en dragning om Kina där man varnar för klart inbromsande tillväxt. Tre huvudteman nämns, antikorruption, höjda miljökrav och minskad skuldsättning. Från våra resor i Kina kan vi i alla fall bekräfta de två första. Dels har hotellen mindre representation, då lokala partiföreträdare har slutat ha stora fester på lyxhotellen, dels säljs det förre lyxklockor. Vad gäller miljön är det ett viktigt tema för partiet och vi såg i höstas klara förseningar på lackade trävaror till följd av hårdare krav på utsläpp från målerierna. Dessutom pekar flera indikatorer på nolltillväxt, som t.ex byggnadsmaterial, fönsterglas och bilförsäljning. Sammantaget kan detta vara något som marknaden börjar ta till sig och som kanske skulle kunna vara en delförklaring till den avvaktande hållning till industriaktier.

Portföljen

Green Landscaping – månadsbrev april 2018

9 april, 2018

Kära Investerare,

Mars blev ännu en orolig börsmånad där amerikanska utspel om tullar störde marknaden samtidigt som de stora amerikanska teknikaktierna tappade kraftigt. Stockholmsbörsen tappade 1,3 procent och Calgus 2,9 procent. För året är vi ner 1,0 procent och stockholmsbörsen är ner 0,5 procent.

Green Landscaping – ett bolag att följa framöver 

Under månaden har vi lyssnat på ett nytt börsbolag som heter Green Landscaping, som sysslar med parkskötsel, sommar som vinter, samt viss anläggningsverksamhet. Kunderna är kommuner och man är koncenterarad till de största städerna i Sverige. Försäljningen ligger strax ovan miljarden och efterfrågan styrs i slutändan av allmänhetens krav på snygga och fräscha parker. Vi tycker att det är en bra nisch, men vill gärna se längre historik och få en bättre känsla för hur kommunerna agerar, framförallt vid fallande skatteintäkter. VD gör ett bra intryck och har köpt rejält med aktier i bolaget, vilket är positivt. På 20 kronor och en väntad vinst på 1,70 per aktie för 2018 blir pe talet 12, vilket kan var lite i underkant. Man skall enligt VD vara skuldfria vid årsskiftet och binder lite kapital, vilket gör att utdelningen nästa vår bör hamna på 60 öre eller en direktavkastning på 3 procent. Vi tar upp bolaget till bevakning. 

Portföljen 

Vi har minskat i SE banken som tyvärr tappade under månaden. Vår korta position i Clas Ohlson gav bra avkastning då de kom med svaga siffor och aktien föll under månaden med 13 procent. Hexatronic tappade 17 procent till följd av lägre utbyggnadstakt i svenska fibernätet. En stor installatör, IP – Only, ligger efter med utbyggnaden och skall nu göra klart det man påbörjat innan man sätter igång nya projekt. Övriga negativa bidrag kom från Evolution Gaming och Xano som rekylerade efter en kraftig uppgång i februari.

 

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 237 11 % Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 292
XANO 212 10 % Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 206
Cavotec 21 7 % Säljer till hamnar och flygplatser. Ny VD skall vända bolaget. RK 30
Actic 39 7% Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
SAAB B 369 5% Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
Astra Zeneca 554 4% Mot ökad försäljning för första gången på många år. RK 575
Midsona 57 4% Ekologisk mat med tillväxt och förbättringspotential. RK 68
Atlas Copco 355 4% Lönsamt, välskött och skuldfritt. RK 406
Hexatronic 68 3 % Gör fiberkabel för het marknad. RK 72
Evolution Gaming 553 3 % Ruggig tillväxt och dito marginaler. RK 620
Kinnevik 268 3 % Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 280
SEB Banken 98 3% Åtta kr i vinst och sex kr i utdelning. Borde vara låg nedsida. RK 105
Övrigt 3%
Aktier långa 68%
Aktier korta -3%
OMX Terminer sålda -17 %
Nettoexponering 48%
Bruttoexponering 88 %
Likviditet 32 %
Standardavv. 12 mån 6,1 %
Sharpkvot sedan 2010 1,1
Sharpkvot börsen 0,9

Månadsbrev för mars 2018

5 mars, 2018

Kära Investerare,

Våra farhågor för amerikansk ränteoro besannades och februari blev en orolig börsmånad där årets uppgångar nästan utraderades. Calgus tappade 0,5 procent och är ändå upp 1,9 procent för i år medan börsen är upp 0,8 procent.

 Midsona – starka på ekologiska livsmedel

Under en tid har vi följt Midsona som vi tycker ligger rätt i tiden med varumärken som Kung Markatta, Urtekram med flera. Man är störst i Norden inom ekologiska livsmedel och marknaden väntas växa. Idag står ekologiska livsmedel för 6 procent hos ICA och 10 hos Coop medan tillväxten 2016 var 18 respektive 10 procent. Midsonas egna prioriterade varumärken växte med 3 procent 2017. Hur kommer det sig att det inte blev mer, jo dagligvaruhandeln ökar andelen egna varumärken.

Trenden med ökat intresse för ekologisk mat gynnar bolaget, men det är alltid krävande att vara beroende av en eller två stora kunder som ICA och Coop, å andra sidan är Midsona störst och därmed ett naturligt val som leverantör. Efter att man konsoliderat den nordiska marknaden vill man nu via förvärv växa vidare i norra Europa. Hur ser värderingen ut? Vi räknar med att Midsona jobbar på mot sitt mål om 10 procent i marginal, förra året var den 7 procent så det finns en del kvar att göra. Om det tar två år, så har vi fem kronor i vinst per aktie i sikte för 2020 och en riktkurs 68 kr. Sammantaget ett intressant bolag i en tilltalande bransch med hyggligt låg värdering.

Nederman

En fin rapport kom in från Nederman, man har vänt Asia-Pacific till vinst och i år blir svinget från minus till plus ordentligt från den delen. Amerika hade fina marginaler men det riktiga draget på investeringarna låter vänta på sig, vilket är något förvånande med tanke på den starka USA -konjunkturen. Vi ser goda möjlighet att Nederman når 20 kr i vinst per aktie i år och på 250 kr är den klart för billig. Vår riktkurs är 292 kr.

 Portföljen

Vi har köpt fler Nederman samt köpt Atlas, Astra och SE-banken. Våra sålda terminer gav ett bidrag på 1 procent. Dagens industri hade en mycket fin artikel om Xano som fick aktien att stiga med 22 procent. Klicka på länken för att läsa den och titta på de fina diagrammen. https://www.di.se/analys/veckans-aktie-kop-industriaktien-som-gar-under-radarn/

Sämst gick Cavotec, som kom med en stor nedskrivning. Bolaget har inte levererat som vi hoppats på, men vi tror att den nye VD:n med erfarenhet från ABB och Rolls Royce skall kunna få ordning på bolaget.  Mikael Norin, VD, säger sig ha sett liknande interna problem tidigare i andra bolag som han vänt och det borde gå att vända även Cavotec. Lyckas han, så blir vinsten 2 kr per aktie och vår riktkurs 30 kr.

 

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 257 11 % Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 292
XANO 227 11 % Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 206
SEB Banken 98 7 % Åtta kr i vinst och sex kr i utdelning. Borde vara låg nedsida. RK 105
Cavotec 22 7 % Säljer till hamnar och flygplatser. Ny VD skall vända bolaget. RK 30
Actic 39 6 % Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Hexatronic 68 5 % Gör fiberkabel för het marknad. RK 72
SAAB B 378 5 % Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
Midsona 57 4 % Ekologisk mat med tillväxt och förbättringspotential. RK 68
Astra Zeneca 554 4 % Mot ökad försäljning för första gången på många år. RK 575
Evolution Gaming 553 4 % Ruggig tillväxt och dito marginaler. RK 620
Atlas Copco 355 4 % Lönsamst, välskött och skuldfritt. RK 406
Kinnevik 268 3 % Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 280
Övrigt 3 %
Aktier långa 74 %
Aktier korta -3 %
Bruttoexponering 77 %
Nettoexponering 71 %
Likviditet 29 %
Standardavv. 12 mån 6,1 %
Sharpkvot sedan 2010 1,1
Sharpkvot börsen 0,9

 

Månadsbrev för februari 2018

 

Kära Investerare,

Januari månad steg börsen med 1,6 procent och Calgus något mer och ökade med 2,4 procent.

Turbulensen i februari har fått den svenska börsen att tappa sju procent från toppen och i skrivande stund är börsen ner tre procent för året. Calgus ligger dock på plus. Vår exponering var låga 27 procent vid ingången av februari.

Återigen glänser Xano

Från Jönköpings juvel, Xano, kom i förra veckan ytterligare en superstark rapport. De femdubblar resultatet för sista kvartalet och vinsten per aktie för helåret blev 11 kr, upp från knappa fem förra året. Skickliga företagsbyggare som över tid levererar god avkastning till sina ägare. Så vad händer härifrån? Det senaste förvärvet, som kom in i böckerna vid nyår, väntas bidraga med en dryg krona per aktie och håller marginalerna i övrigt, så ligger 14 kronor i vinst per aktie inom räckhåll. Konjunkturen är mycket stark och skulle den krokna blir bilden självfallet sämre. Det kan dock vara värt att ha i minnet att hälften av försäljningen går till livsmedelsindustrin. Framförallt fyllningslinjer för torrvaror, vilket borde ge lägre påverkan av konjunktursvängningar än ren verkstadsindustri.

Portföljen

Vi har köpt fler Nederman och under december ökade vi i Xano. Våra korta positioner i byggbolag har gått bra men vi har stängt vår korta position i JM, som vi tog i våras på 310 kr. Vi har tagit en ny kort position i Clas Ohlson som vi tycker är fullvärderade. Clas Ohlson kommer att se över sitt butiksnät och har mycket låg andel försäljning över internet. Vidare har besökare per butik fallit med 20 procent de senaste fem åren. Bolaget tjänar dryga sju kronor per aktie och får i och för sig kortsiktigt hjälp av en svagare dollar, men vi har svårt att se att vinsten skall öka som det ser ut nu.

 

Aktie Kurs Andel Anledning
Nederman 257 11 % Dags för marginallyft nu när världskonjunkturen hämtar sig. RK 268
XANO 186 9 % Småländsk verkstad på marginalresa. Levererar år efter år. RK 206
Cavotec 26 8 % Säljer till hamnar och flygplatser. Ny VD skall vända bolaget. RK 30
Actic 41,5 7 % Gym med badhus. Ligger i tiden. RK 50
Hexatronic 73 5 % Gör fiberkabel för het marknad. RK 72
SAAB B 407 5 % Pendeln har svängt – dags för upprustning. På väg mot 20 kr vinst.  RK 400
Evolution Gaming 610 4 % Ruggig tillväxt och dito marginaler. RK 620
Kinnevik 268 3 % Global klädhandel över internet. Bra ägare. RK 280
Övrigt 1 %
Sålda OMX terminer 1607 -23 %
Aktier långa 53 %
Aktier korta -3 %
Bruttoexponering 79 %
Nettoexponering 27 %
Likviditet 50 %
Standardavv. 12 mån 5,8 %
Sharpkvot sedan start 1,1
Sharpkvot börsen 0,6

 

Vänliga hälsningar,

 

Gustaf von Sivers                       Carl Urban

 

Utsikter för 2018

Kära Investerare,

Calgus hade ytterligare ett fantastiskt år och steg med 24,5 procent, vilket var mycket bättre än stockholmsbörsen som steg med 9,6 procent inklusive utdelningar. Extra glädjande då det var tredje året i rad vi var upp runt 20 procent. Största bidragen kom från Hexatronic och G5 Entertainment.

Vad sa vi om 2017?

Baserat på en förbättrad konjunktur, ökade vinster samt fortsatta flöden till aktiemarknaden väntade vi oss en svagt uppåtriktad börs. Årets överraskningar var den låga räntan och den starka konjunkturen. Riksbanken fortsatte med sin minusränta och tillväxten i EU- området ser ut att landa på 2,4 procent, mot väntade 1,5 vid årets början, vilket är en kraftig uppjustering. Sammantaget blev 2017 det år då det äntligen började att ta fart i Europa och det ser även starkt ut framöver.

Vi lyfte fram tre aktier som vår analys gav goda chanser att utvecklas väl och sammantaget steg de tre 35 procent. De tre var Nederman +22, Scandic Hotels 33+ och Sportamore +50.

2018 – fortsatt stark världskonjunktur – Sverige toppar ut

Den internationella konjunkturen väntas vara fortsatt stark och investeringarna bedöms vara en viktig tillväxtmotor. I stort sett alla länder visar tillväxt och även Brasilien och Ryssland samt andra råvaruberoende ekonomier har slagit om från minus till plus. Intressant är att Finland nu är Sveriges tredje största exportmarknad, vilket kan ha ett samband med dess stora handel med Ryssland.

I Sverige drivs tillväxten av exporten och av maskininvesteringar, medan tillväxten blir nära noll på bostadsinvesteringarna. Samtidigt bromsas det offentligas behov av lokaler då flyktingmottagandet minskar och dessutom avslutas flera stora sjukhusrenoveringar. Konjunkturinstitutet väntar sig att BNP faller ifrån 2,9 procent 2018 till 2 procent för 2019, vilket i och för sig är en fortsatt god utveckling.

 

 

Vinsterna väntas öka med 9 procent

För 2018 väntas vinstökningar på 9 procent vilket ger ett pe tal på 19 och utdelningarna väntas hamna på 3,9 procent. Den starka konjunkturen kommer att leda till högre vinster i svensk industri, vilket underbygger kurserna. Vi ser dock ingen uppsida i de stora exportbolagen från dessa nivåer.

Räntorna kan överraska på uppsidan

Får vi välja den största överraskningen efter finanskrisen, så är det att räntorna har varit så låga så länge. Experterna hänvisar till globalt sparandeöverskott, demografi och höjd produktivitet via internetbaserade tjänster. Sedan har vi den kraftiga stimulansen från centralbankerna i form av minusräntor och obligationsköp. Det verkar nu som vi ser början till slutet på den ena av dessa räntepressande företeelser. Både i Europa och i USA har man inlett, om än mycket försiktigt, återtåget från den extrema lågräntepolitiken. Minskade obligationsköp och försiktiga räntehöjningar har inletts. Kvar finns de marknadsbaserade krafter som tros ta ner räntorna.

Risk i avvecklingen av stimulanser

På Calgus ser vi en risk för att avvecklingen av centralbankernas köp av obligationer skulle kunna få negativa konsekvenser för räntor och börs. Vi tror att mycket av den likviditet som tryckts ut av centralbankerna har flödat vidare in i tillgångar som är både riskabla, volatila och illikvida. När detta nu rullas åt andra hållet skulle det förvåna om inte en viss oro blir följden. Å andra sidan kan marknaden ha lärt sig av det så kallade Taper Tantrum, som är benämningen på den marknadsoro som följde Ben Bernankes presskonferens den 19 juni 2013, där han meddelade att FED skall dra ner på obligationsköpen. I nuläget pågår en löpande minskning av de månadsvisa köpen.

Fortsatta flöden till börsen

Vi har tidigare skrivit om hur svårt det är att få avkastning när räntorna är negativa. Tänk en Agda Andersson Minnesfond För Ungmöar från Varala Socken, deras femåriga obligationer köpta 2012 med en årlig ränta på 3 procent har förfallit och skall nu placeras igen. Att köpa en ny obligation ger idag minusränta, och då blir naturligtvis en bred aktieportfölj attraktiv, vilket talar för fortsatta flöden till börsen.

Vilket betyder

Stark konjunktur och stabila vinster talar för börsen. I andra vågskålen har vi värderingen som ser ansträngd ut, samt risken för en tvärare vändning uppåt i räntorna än vad marknaden väntar sig. Som tidigare år lägger vi ihop de olika delarna i utsikterna ovan och sätter plus, minus och noll på våra viktiga variabler. I år får vi tre plus en nolla och ett minus. Vi översätter det till svagt upp, säg noll till 5 procent. Risken på nedsidan känns större än vanligt, då räntorna kan överraska negativt.

Vår plus och minustabell

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Konjunktur + + + + + + +
Vinster + + 0 0 + 0
Räntor 0 0 + 0 + +
Flöden + + + 0 + + +
Värdering
Vår bedömning Svagt Svagt upp Öför/lätt Upp Upp Upp Upp Upp
upp ner
Utfall börs 10 9 10 16 28 14 -15
Calgus 24 20 18 5 25 14 -15

 

 

Portföljen

Likt förra året lyfter vi fram tre aktier vi hoppas på och i år är det gymkedjan Actic 41 kr, samt industriföretagen Cavotec 26 kr och Nederman 260 kr. Söker ni på Calgus på Youtube, på så hittar ni våra snabbanalyser där.