Här finns dokument som kan vara av intresse.


Blanketter
Calgus Årsberättelser
Årsberättelse Calgus 2018
Årsberättelse Calgus 2017
Övriga Dokument
Basfaktablad för investerare 20190926
Calgus Fondbestämmelser: Bilaga 1 (Uträkning av prestationsbaserat arvode kollektivt HWM)
Calgus Fondbestämmelser: Bilaga 2
Allmänna villkor för investeringssparkonto ISK

Isin-numret för fonden är: ISIN SE0004977379