Här finns dokument som kan vara av intresse.


Blanketter
Calgus Årsberättelser

 

Övriga Dokument
Informationsbroschyr ver 2017 11 27

Isin-numret för fonden är: ISIN SE0004977379