Styrelse och revisor

CHRISTOFFER SAIDAC

Styrelseordförande
Född 1959. Jur. kand. och civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Fullgjort militärtjänst vid Försvarets tolkskola. Advokat och partner på Advokatfirman Hannes Snellman, och innan dess på Advokatfirman Vinge 1984- 2010, med inriktning på bland annat kapitalmarknadsfrågor och bolagsstyrningsfrågor.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i CB Asset Management och Paradox Entertainment AB, och har tidigare varit ledamot i andra noterade bolag eller bolag under tillsyn.

PETER VON SIVERS

Född 1947. Civilekonom Stockholms Universitet. ISMA 1978, UKSIP Investment Management Certificate 2001, SwedSec licens 2001.
Tidigare uppdrag: Investment Director DnB NOR Asset Management 2002-2007. Managing Director och Portfolio Manager Skandia Asset Management Ltd. London 1994-2002, förvaltat kapital 1,8bn GBP.
Investment Director Skandia Insurance 1982-1994. Chief Eurobond Dealer på Swedbank 1975-1982.
Jacobson&Ponsbach 1970-1975. Schaverin Haberman Simon&Co London 1969.

 

CARL URBAN

Ställföreträdande VD
Född 1961. Svenska Arbetsgivarföreningens kurs för företagsledare. Ordförande i Förvaltnings AB Urbanius, Investment AB Urbanor samt styrelseledamot i Investeringsprofil Carl B AB.

 

GUSTAF VON SIVERS

Verkställande direktör
Född 1958. Civilekonom Stockholms Universitet. Diplomerad Finansanalytiker. Ordförande i Gustaf v. Sivers AB.

 

REVISOR

Christer Eriksson
Född 1967. Revisor Osborne Johnsons Revisionsbyrå.