Plus fyra procent – månadsbrev maj 2018

Okategoriserade, 15 maj, 2018

Kära Investerare,

Under April månad steg både Calgus och börsen dryga fyra procent, vilket gör att Calgus är upp tre procent för i år. Både Ericsson och Hennes & Mauritz steg ordentligt under månaden. HM med 20 procent och Ericsson med nästan 30 procent. Ericsson kom med en bra rapport, men i HM:s fall är uppgången mycket intressant, då den senaste rapporten var urdålig och trots det stiger aktien. Rörelsen är så pass stor så att det finns anledning att fråga sig om marknaden inte har sniffat upp en vändning till det bättre i försäljningsutvecklingen.

Nederman på rätt väg

Vårt största innehav rapporterade starkt och med en klar marginalförbättring. Vi väntar oss mer av den varan framöver då den internationella konjunkturen nu väntas gå in en investeringsdriven fas, vilket gynnar Nederman. Man har även gjort förvärv under senare tid som breddar utbudet till mer avancerad utrustning. Här är marginalerna högre än på nuvarande utbud. Vi hoppas på en vinst om 20 kr per aktie och tycker den bör handlas runt 300 kr. Kommer Amerika igång med lite större ordar så finns ännu mer att hämta i kursen.

Nederman är vårt äldsta innehav köpt 17 december 2010 för 96 kr. Årsavkastning inklusive utdelning uppgår till 18 procent, vilket är med beröm godkänt. Index ligger på ca 12 under samma tid.                     

Cavotec – vändningen kommer

Under månaden har vi besökt Cavotec och träffat hela management såväl som avgående och tillträdande styrelseordförande. Som vi tidigare sagt så borde det gå att få ordning på bolaget. Vad vi förstår så är man mycket duktiga säljare men har inte samma kunnighet på produktionen och inköpen. Här tar ny nya VD ordentliga grepp som borde bära frukt. Lyckas han, är en vinst på 2,50 per aktie inom räckhåll och då skall akten norr om 30 kr, att jämföra med dagens kurs på 24.

Kina bromsar in ? –  Miljö Korruption Skuldsättning  

Trots fina rapporter vill verkstadsbolagen inte lyfta och det är omöjligt att veta vad det kan bero på. Vi har dock lyssnat på en dragning om Kina där man varnar för klart inbromsande tillväxt. Tre huvudteman nämns, antikorruption, höjda miljökrav och minskad skuldsättning. Från våra resor i Kina kan vi i alla fall bekräfta de två första. Dels har hotellen mindre representation, då lokala partiföreträdare har slutat ha stora fester på lyxhotellen, dels säljs det förre lyxklockor. Vad gäller miljön är det ett viktigt tema för partiet och vi såg i höstas klara förseningar på lackade trävaror till följd av hårdare krav på utsläpp från målerierna. Dessutom pekar flera indikatorer på nolltillväxt, som t.ex byggnadsmaterial, fönsterglas och bilförsäljning. Sammantaget kan detta vara något som marknaden börjar ta till sig och som kanske skulle kunna vara en delförklaring till den avvaktande hållning till industriaktier.

Portföljen